Objednávka provedená přes e-shop www.bonsaje.eu je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodejcem. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. U zboží, které bude předáno na našem výdejním místě vzniká kupní smlouva přímo v prodejně.

Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, například e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě špatně uvedené ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané nekontaktně, přes internet)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí do 20 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) Zejména upozorňujeme na nutnost nepoškodit veškeré obaly - papírové krabice, igelitové sáčky apod.

Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané na prodejně)

Prodávající naskladní na prodejnu kupujícím poptávané zboží a tento se rozhodne k uzavření kupní smlouvy přímo na prodejně. Po uzavření kupní smlouvy nelze od této odstoupit.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5–9 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje návod na používání výrobku a záruční list. Daňový doklad v případě vyžádání může být zaslán samostatně.

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci podkladna a košík.

Způsoby platby za zboží:

Ceny

Ceny vůči kupujícímu spotřebiteli jsou konečné včetně DPH, připočítavají se pouze ceny dopravy. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Prodávající při potvrzení objednávky potvrdí i výši ceny v jaké byla učiněna objednávka. Je-li cena totožná nebo nižší je zboží dodáno za platnou cenu v daném okamžiku. Je-li cena, ať už z jakýchkoliv důvodů (chyba databáze, chyba zaměstnance při zápisu) vyšší, je na tuto změnu kupující výslovně upozorněn. Novou vyšší cenu může kupující akceptovat nebo může dodání zboží odmítnout. Akční cenová nabídka platí do vyprodání zásob, do doby zrušení akce provozovatelem nebo do další cenové aktualizace nabídky. Reklama s akční nabídkou bude obsahovat datum, ke kterému nabídka končí, popřípadě i její začátek.

        Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně ani nejsou jinak zpracovávány pro marketingové účely.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

podmínky převzetí zboží:

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.

Ochrana osobních údajů

Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy a telefonu nám slouží pouze pro komunikaci s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Prohlašujeme, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani nijak jinak využita.